wczytuję ...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/12/2017

W sprawie projektu pt. Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia”, nr DOB-BIO7/04/02/2015. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Pobierz treść zapytania

Odpowiedź na zapytanie